Envasat al buit

Augmenteu la vida útil dels aliments peribles.

Augmenteu la vida útil dels aliments peribles sense necessitat de congelar-los, al mateix temps que es mantenen sempre la frescor, la textura i el sabor. L’envasament al buit s’aplica també per protegir qualsevol producte o component d’alteracions externes i el manté lliure de partícules, olors, contacte, etc.

Per què envasem al buit?

L’envasament al buit és la forma més efectiva de perllongar la vida útil d’un producte i protegir-lo contra els elements externs. En extreure l’aire, se’n retira l’oxigen i s’evita així que els microorganismes aeròbics que es troben en els productes alimentaris facin malbé el producte.
L’envàs hermètic també és idoni per a molts productes no alimentaris. Productes de grans dimensions o valor, com coixins o diners, components electrònics, pols, pròtesis, armament, medicaments, joies i rellotges... La llista de productes és infinita. Qualsevol cosa que se us acudeixi pot envasar-se al buit per protegir-la millor.

Com actua?

El producte de la bossa de buit es col·loca a la cambra. El lateral obert de la bossa se situa sobre la barra de segellament. Quan la coberta es tanca, la màquina porta a terme el procés de buidatge de manera automàtica. Les fases del procés al buit són: aspiració, injecció de gas (opcional), segellament i ventilació (Soft Air).

Regulació del procés al buit

La primera fase del cicle d’envasament consisteix a eliminar l’aire del producte, la bossa i la cambra. Tan bon punt s’elimina la quantitat d’aire desitjada, la màquina passa a la fase següent. La segona fase implica l’addició de gas o el segellament de la bossa.

Podeu controlar el procés de buit en tres nivells diferents:

Control del sensor (ajustament del percentatge)

Control del temps (ajustament del temps)

Control del sensor amb detecció de punt d’ebullició

Control del temps

Ajustament el temps desitjat (el cicle mitjà varia de 15 a 40 segons)

La bomba de buit aspira fins que s’aconsegueix el temps exacte de buit establert

La durada del procés al buit és exacta; la màquina farà els segons de buit + els segons de segellament i acabarà el cicle

Control del sensor

Programeu, en el tauler de control, el percentatge de buit desitjat (de 0 a 99 %). Quan se selecciona el buit màxim (99 %), es pot programar buit extra afegint temps addicional (en segons)

La bomba de buit aspira fins que s’aconsegueix el percentatge exacte de buit establert.

La durada del procés al buit depèn del producte que s’hagi d’envasar i del buit final desitjat

Avantatges del control del sensor

S’obté un resultat final constant (sempre amb el mateix acabat al buit exactament).

Fàcil d’usar, sense haver d’ajustar el temps contínuament.

La màquina s’atura un cop finalitzat el buit.

Ajustament de la màquina al buit

Ajusteu el nombre de segons o el percentatge de buit desitjats.

La màquina aspira durant el temps fixat prèviament o fins que s’arribi al percentatge desitjat.

Exemple d’envasadora al buit ZERMAT. Model RapVac 32 amb impressora d’etiquetes sincronitzada.

Exemple d’envasament al buit en bossa amb envasadora ZERMAT de doble cambra. Model DC950 de la gamma d’envasadores LARGE.

Exemple d’envasament al buit de carns fresques amb envasadora ZERMAT de càrrega- descàrrega assistida. Model CV1000+ de la gamma d’envasadores MEDIUM+.

Control amb detector de punt d’ebullició

(Opció especial per a l’envasament al buit de líquids)

Els productes humits i líquids arriben al punt d’ebullició ràpidament durant el procés de buit. Els productes humits fins i tot poden arribar a cuinar-se quan es troben en estat fred. Per tant, els nostres equips, com a opció, disposen d’un detector sensor amb una opció extra: la funció de control de líquid. Quan aquesta funció s’activa, el sensor detecta de manera ràpida i precisa quan el producte humit o líquid es troba en la fase de vapor. Així s’evita que el producte arribi al punt d’ebullició durant el procés de buit. S’eviten, per tant, danys en el producte i en la màquina.

Avantatges del control de líquid

El producte manté la humitat.

L’embalatge i la màquina no s’embruten.

L’oli de la bomba no perd qualitat.

S’evita que la bomba s’oxidi.

Hi ha un temps òptim de cicle, ja que el procés al buit no requereix més temps del necessari.