Percentatge i temps de buit

Tots els models de les envasadores Zermat permeten la programació del buit

La majoria de models tenen l’opció de programar un percentatge concret de buit; per exemple, en l’envasament de pizzes fresques, es pot regular un nivell de buit del 95 %. D’aquesta manera es manté un 5 % d’aire per preservar l’esponjositat.

Addicionalment, totes les envasadores permeten programar segons extra de buit. Quan aquest es regula al percentatge màxim 99,9 %, és possible afegir segons extra per assegurar un buit màxim en els productes més difícils, com productes frescos i peces amb un nivell alt d’humitat.

Només els models JazzVac, de la sèrie SMALL, no permeten regular el buit amb sensor, ja que en aquests models es programa per segons.

El tauler de control incorpora un indicador de buit —vacuòmetre per al control en el nivell de buit—, que combina la visualització d’aquest indicador i permet prémer el botó de funció «stop buit» en el tauler de control; d’aquesta manera, es poden envasar bosses amb un nivell de buit en percentatge aproximat, de forma manual.

bluesvac42-6

Tauler de control amb programació del nivell de buit per sensor i possibilitat de temps addicional.

jazzvac-mini-prod

Tauler de control amb programació de buit per temps. Segons de buit (indicador analògic del buit).