Avís legal

Amb la finalitat de complir l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

 • Nom social: Sistemas de envasado Zermat, S.L.
 • Domicilio Social: C/ de Rossend Carrasco i Formiguera 4, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona
 • NIF: B64220809
 • Telèfon: 937103011
 • Correu electrònic: zermat@zermat.net
 • Pàgina web: www.zermat.es

Dades registrals: l'empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full: 32902, foli: 0001, volum: 38620, secció inscripció general 1 ª 

1. OBJECTE

Sistemas de envasado Zermat, S.L . (a partir d' ara també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l'ús del lloc web www.zermat.es,amb el qual pretenem complir les obligacions previstes per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE

A través del web, Sistemas de envasado Zermat, S.L , facilita als usuaris l'accés i l'ús de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant l'usuari), i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin d'aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament el present avís legal en qualsevol de les ocasions que entren al lloc web, ja que pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o informar als usuaris d'aquestes obligacions. , la publicació al lloc web del prestador és suficient.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

2.1. accés i ús gratuït de la pàgina web.

La prestació de serveis per part de Sistemas de envasado Zermat, S.L . té un caràcter gratuït per a tots els usuaris.

 

2.2. Registre de usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no requereix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

2.3. veracitat de la informació.

Tota la informació facilitada per l'usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Sistemas de envasado Zermat, S.L . permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. menors d'edat.

Per a la utilització dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals, responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat de la determinació de continguts específics accessibles pels menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s'han d'establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programari, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d

2.5. obligació de fer un ús correcte del lloc web.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com la moral i els bons costums. De fet, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a manera d'indicació, però no exhaustiva, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • (A) sigui contrària, menyspreat o contrari als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en altres normes existents;
 • (B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
 • (C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, la creença, l'edat o la condició;
 • (D) sigui contrària al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • (E) de cap manera perjudicar la credibilitat del prestador o de terceres persones; I
 • (F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un correcte funcionament 365 dies a l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existís certs errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés al lloc web.

Sistemas de envasado Zermat, S.L,  no atorga cap garantia ni es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-s de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels seus serveis i continguts; l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de la il·lícita, negligent, fraudulenta o contrària al present avís legal i condicions d'ús; o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc

El prestador no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis que poguessin derivar-s de l'ús il·legal o indegut d'aquest lloc web.

4. GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, de caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal. per a més informació, consulteu la nostra política de cookies.

5. ENLLAÇOS (links)

Des del lloc web pot ser redirigit a continguts patrocinats, anuncis i/o afiliats i/o enllaços de tercers.

Entre els enllaços proporcionats hi ha la possibilitat d'informar o fer referència a productes i/o serveis de tercers. Des de la web no podem controlar els continguts introduïts per terceres persones, Sistemas de envasado Zermat, S.L . no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts, ni garanteix l'experiència, exhaustivitat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests llocs web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió

Sistemas de envasado Zermat, S.L .  vostè tindrà aquests enllaços enviats fins que siguin eliminats o suspesos pel proveïdor o l'anunciant, i vostè no serà responsable, encara que aquests anuncis poden ser indexats per altres motors de cerca fora d'aquest lloc web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l'article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, si escau, bloquejant tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi pot haver algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, si us plau notifiqui immediatament a l'administrador del lloc web.

No obstant això, Sistemas de envasado Zermat, S.L . l' informa que qualsevol relació contractual o no contractual que l'usuari formalitza amb aquests tercers, afiliats o anunciants a través de l'enllaç proporcionat per aquest lloc web, serà vàlida única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona i Sistemas de envasado Zermat, S.L,. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per la prestació de serveis i/o relacions contractuals o no contractuals que es produeixin entre l'usuari i els anunciants o terceres persones contactades a través d'aquest portal ja que el prestador només actua com a mitjà intermediari o publicitari.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat .

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, té la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador disposa de l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, l'existència de drets o responsabilitat del prestador sobre els mateixos, ni suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic anterior.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de controvèrsies o incidències relacionades amb aquest lloc web o de les activitats realitzades en aquest lloc web, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.