Tall sobrant de bossa desconnectable

Opció d’instal·lar el sistema de tall en la soldadura

La majoria d’envasadores al buit ZERMAT tenen com a opció la instal·lació del sistema de tall en la soldadura.
Sistema recomanat per quan cal aplicar el tractament retràctil sobre la bossa, perquè hi ha menys sobrant de plàstic i el paquet queda més ben presentat.

Quan aquest sistema és desconnectable, permet la regulació independent del temps de segellament i del temps de tall; d’aquesta manera, es poden regular millor els temps per a cada procés i aconseguir així un acabat de la bossa impecable.

Com que el segellament i el tall s’activen per separat, el sistema permet configurar programes de buit amb l’aplicació de tall sobrant activada o desactivada.