Tall sobrant de bosses

 Opció per a la majoria de les envasadores al buit

La majoria d’envasadores al buit ZERMAT tenen com a opció la instal·lació del sistema de tall en la soldadura.

Amb aquest sistema instal·lat, quan la màquina fa el procés de segellament, en el mateix moment s’aplica el tall del sobrant a la bossa. En acabar el cicle, l’operari ha de retirar la bossa i apartar el tros de plàstic sobrant.

Aquest acabat permet millorar la presentació del paquet i que hi hagi menys quantitat de plàstic sobrant.

Sistema recomanat per quan cal aplicar el tractament retràctil sobre la bossa, perquè hi ha menys sobrant de plàstic i el paquet queda més ben presentat.