Accessoris

Zermat ofereix una varietat d’accessoris.

SR 90N

Eina per col·locar el budell automàticament a la màquina embotidora.

Oxybaby

Analitzador portàtil sense fil. Útil per al control preventiu del temps de conservació d'aliments envasats sota atmosfera modifcada (MAP). L'instrument ideal per a mesuraments ràpids i exactes al costat de la màquina d'envasament.

VacGiver

Accessori per embossar productes de manera assistida, amb gran agilitat de preparació.

VacTester

Accessori pel control i verificació del buit en máquines envasadores. Mesurador de precisió 0 a 1300mbar