Retractilatge

Millor aparença del producte i més prestacions en l’envasament

L’acabat de l’envasament al buit retractilat

El envasament al buit amb tractament retràctil és possible en la majoria de productes.

L’acabat del producte envasat al buit en RETRÀCTIL millora notablement la presència del producte, sobretot en formatges i carns fresques, ja que els aliments es presenten sense plàstic sobrant al voltant.

També en millora la presència perquè els sucs o la sang de la carn no tenen espai per sortir pel sobrant de plàstic, ja que tots els líquids es queden al voltant de la peça.

L’envasament al buit en retràctil també ajuda a compactar més l’aliment envasat. Qualsevol peça, quan s’envasa al buit, es compacta i, amb aquest procés, la bossa es contreu un 30 % i el producte es compacta millor i de forma més uniforme.

Com es fa?

El procés i tipus de màquina d’envasament al buit per a aquesta aplicació serien els mateixos que per a l’envasament en bosses estàndard.

Per a l’envasament en aquest format, cal utilitzar bosses de buit de material retràctil.

Un cop el producte ja està envasat al buit, se sotmet, durant 2-4 segons a una immersió en aigua entre 80 i 90 graus. D’aquesta manera, tot el sobrant de bossa es contreu i el paquet adquireix una aparença de «segona pell», sense sobrants de plàstic al voltant del producte.

Característiques del procés

Disposem d’equips manuals o automàtics diferents per portar a terme el procés de retractilatge en acabar el cicle d’envasament.

Aquest procés pot ser 100 % automàtic, sense costos d’operació o mà d’obra addicionals.

El procés i tipus de màquina d’envasament al buit per a aquesta aplicació serien els mateixos que per a l’envasament en bosses estàndard.

vantatges de l’envasat al buit amb tractament retràctil

Millor compactació del producte.

Millor presentació del producte.

Envasat més ben ajustat.

Disminució de pèrdues de buit per punxada.

Millora de la qualitat del producte envasat.

tr-10-zermat-retractil
norec-zermst-retrsctil
retractil-zermat-norec