Soldadura Bi-Activa

Opcions per als nostres models d’envasadores al buit

Alguns dels nostres models d’envasadores al buit es poden equipar amb el sistema de soldadura Bi-Activa. Aquest es basa en un marcatge de la bossa amb més seguretat. És una opció recomanada per envasar bosses amb un alt gruix i micratge de material, i també per a bosses amb plec lateral o de materials amb alumini en la seva composició.

Les envasadores amb sistema de soldadura estàndard disposen d’una barra de soldadura amb la resistència de segellament que impacta sobre una barra de suport (de silicona).

Les envasadores amb sistema de soldadura Bi-Activa disposen de dues barres de soldadura amb resistència de segellament, que impacten l’una contra l’altra; d’aquesta manera, en el procés de segellament, la bossa rep la calor uniformement per tots dos costats. Amb aquest procés, el marcatge de la bossa és més fiable.

BiActiva

Envasadora vertical amb sistema de soldadura Bi-Activa.