Termosegellament amb injecció de gas

Permet presentar els vostres productes en atractius envasos

Màquines termosegelladores

Els nostres equips de termosegellament amb envasament en atmosfera modificada permeten presentar els vostres productes en atractius envasos del tipus safata.
Les màquines termosegelladores de la gamma ZERMAT permeten opcions diferents: existeixen models amb totes les funcions, en què es pot portar a terme el buit total a la cambra i injectar el percentatge de gas adequat. Altres models només realitzen el bufament de gas i segellament de la safata (escombrada de gas).

Tipus de màquines termosegelladores

Totes les màquines termosegelladores tenen la mateixa funció: envasar safates al buit amb injecció de gas al seu interior i segellar la capa del film superior per finalitzar l’envasat.
Els models de termosegelladora més simples pretallen el film superior sobre la safata i l’usuari ha de finalitzar el tall de forma manual.
Els models de termosegelladora més avançats s’equipen amb un sistema de motlle i contramotlle que fa automàticament el segellament de la safata i el tall de film superior en el perímetre d’aquesta.

Termoselladora TB2

Avantatges del termosegellament

Permet una presentació del producte molt atractiva i còmoda per al consumidor.

Aparença de l’envàs més atractiva.

Les mateixes propietats de conservació i caducitat que l’envàs en bossa.

Distribució més homogènia del gas a l’interior de l’envàs.

El termosegellament evita l’aixafament dels aliments.

Termoselladora TB2

images

Exemple de producte: carn vermella picada envasada en una safata al buit i amb injecció de gas inert.

Què es necessita per termosegellar al buit amb injecció de gas?

Els consumibles: les safates a envasar —la mesura màxima d’aquestes en els nostres equips és de 325 x 265 mm— i la bobina de film superior per fer el termosegellament sobre les safates.

El subministrament o ampolla de GAS a injectar: podeu contactar amb el vostre proveïdor habitual de gas per disposar del subministrament. Consulteu el nostre apartat «Injecció de gas», on trobareu diversos contactes d’empreses especialitzades.

La màquina ZERMAT: qualsevol dels nostres dos models disponibles permeten l’envasament en safata amb atmosfera modificada.